Privacyverklaring

Ons privacybeleid

Regenbooghuis Limburg vzw verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaal technische redenen.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. Regenbooghuis Limburg houdt zich hierbij aan de regels van de GDPR (European Union General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Hieronder lees je hoe Regenbooghuis Limburg vzw, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kammerstraat 38, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht. Het privacybeleid is bedoeld om je op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als je nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@regenbooghuislimburg.be

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Regenbooghuis Limburg vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je alle relevante gegevens terugvinden:
Naam organisatie: Regenbooghuis Limburg vzw
Maatschappelijke zetel: Meldertstraat 38 – 3500 Hasselt
Contactpersoon & privacyverantwoordelijke: Leopold Lindelauff
E-mailadres: info@regenbooghuislimburg.be
Telefoonnummer: 0471/252.197

2. Welke gegevens verzamelt Regenbooghuis Limburg vzw?

Regenbooghuis Limburg vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken.

Wanneer je je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, registreren we jouw e-mailadres.
Wanneer je lid wordt van Regenbooghuis Limburg, registreren we jouw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer je een gift geeft aan Regenbooghuis Limburg, registreren we jouw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer je vrijwilliger wordt bij Regenbooghuis Limburg, registreren we jouw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer je je inschrijft voor een van onze evenementen, registreren we jouw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.

Websitebezoeker

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Regenbooghuis Limburg raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Regenbooghuis Limburg.

Onze events en activiteiten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s worden genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kun je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan een van de Regenbooghuis Limburg-vrijwilligers.

3. Wanneer en waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens voornamelijk om jouw giften, acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. 

  • Indien je hier de toestemming voor geeft
  • Indien de verwerking nodig is om een door jouw gevraagde dienst te leveren (bijv. jouw adres om een publicatie op te sturen of jouw bankrekeningnummer om financiële steun te ontvangen).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. jouw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

4. Hoe worden jouw persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die Regenbooghuis Limburg vzw verzamelt en verwerkt, worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen. Regenbooghuis Limburg vzw doet hiervoor dus geen beroep op derden.

5. Hoe bewaren en beschermen we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

6. Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We bewaren jouw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3) of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Daarnaast heeft elke betrokkene uiteraard op elk moment het recht om hun gegevens te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden).

7. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Onze vaste medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking. We geven jouw contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

8. Wat zijn jouw rechten en hoe oefen je deze uit?

Je kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van jouw gegevens te vragen. Hiervoor stuur je ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@regenbooghuislimburg.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

Je kunt op de hoogte blijven van eventuele updates in het privacybeleid door deze opnieuw te raadplegen. Deze online versie, is steeds de meest recente.
Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@regenbooghuislimburg.be of tel. 0471/252.197.