Vormingen

Binnen de eigen werking

Regenbooghuis Limburg en çavaria organiseren samen tijdens vrijwilligermomenten een aantal specifieke vormingen. Deze workshops zijn gratis en vrij toegankelijk voor alle vrijwilligers van onze verenigingen en werkgroepen.

Bij partnerorganisaties

Regenbooghuis Limburg biedt ook vormingen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit aan andere organisaties (scholen, woonzorgcentra,…). Hierbij bekijken we graag samen wat de noden, wensen en verwachtingen zijn.

Voor een vorming van 2 (les)uren vragen we een onkostenvergoeding van 50 euro. Het maakt niet uit of je met één of meerdere personen komt. Bij elk bijkomend uur vragen we een vergoeding van 25 euro per uur. Indien het om een vorming van slechts één uur gaat, bedraagt deze onkostenvergoeding eveneens 50 euro.

Ook sensibiliseren we Limburgse gemeente- en stadsbesturen om stil te staan bij hun regenboogbeleid en de uitstraling die ze hebben naar hun burgers. We ondersteunen steden en gemeenten die zich engageren voor het realiseren van een meer inclusief beleid binnen hun gemeente (zoals het implementeren van genderneutrale taal, het wegwerken van administratieve ongelijkheid, en het geven van vormingen aan gemeente- en OCMW-personeel).

Heb je interesse in een vorming rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit? Neem dan zeker contact met ons op via info@regenbooghuislimburg.be.