Missie & visie

De missie en visie van Regenbooghuis Limburg is divers:

  • Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende organisaties
  • Organiseren van gemeenschappelijke acties
  • Klankbord voor de publieke opinie en media
  • Contactpersoon voor de diverse overheden
  • Het beheer van Regenbooghuis Limburg

ONZE INTEGRALE MISSIE-VISIETEKST:

Regenbooghuis Limburg is het Limburgse aanspreekpunt voor alle vragen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Regenbooghuis Limburg is een warme thuishaven voor de Limburgse regenbooggemeenschap: een luisterend oor, vriendschap, respect voor ieders eigenheid, Limburgse gezelligheid, een enige of tweede thuis staan hier centraal. Daarnaast is het Regenbooghuis ook hét Limburgse aanspreekpunt voor iedereen met vragen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit, van buur tot lokale vereniging tot burgemeester.

Regenbooghuis Limburg ondersteunt en moedigt haar verengingen aan om zich verder te ontplooien. Het Regenbooghuis fungeert als partner van de verschillende aangesloten verenigingen. Als Limburgs Regenbooghuis zijn samenwerking en inspraak deel van onze organisatie. De aangesloten groepen zijn gelijkwaardige partners van het huis. Regenbooghuis Limburg ondersteunt iedere aangesloten vereniging maar werkt ook samen over de verschillende doelgroepen heen*. Regenbooghuis Limburg streeft immers naar de gelijkwaardigheid van elk individu in onze samenleving.

Regenbooghuis Limburg sensibiliseert, informeert en vormt haar vrijwilligers, haar verenigingen en het brede middenveld en vergroot de bespreekbaarheid rond genderdiversiteit, gendernormativiteit, genderbinariteit, gendermainstreaming, heteronormativiteit, seksualiteit, gelijke kansen, non-discriminatie en fysiek en psychisch welzijn. Dit met als resultaat de volwaardige participatie van personen in al hun diversiteit, zowel in de samenleving, in de verenigingen van Regenbooghuis Limburg als in het Regenbooghuis zelf.

Vanuit haar signaalfunctie bereikt Regenbooghuis Limburg de verschillende beleidsniveaus, om de stem van de Limburgse regenbooggemeenschap te laten horen. Onze doelstelling is het verhogen van het welzijn van, en gelijke kansen voor de Limburgse regenbooggemeenschap. Regenbooghuis Limburg vertegenwoordigt deze gemeenschap via contacten met sociaal-culturele, welzijns- en zorgorganisaties, lokale overheden, onderwijsinstellingen en de brede samenleving.

Regenbooghuis Limburg emancipeert de regenbooggemeenschap in de brede maatschappij en door het organiseren van vrijwilligerswerk op maat. Door middel van emancipatie, coaching en participatie creëren wij een warme thuis voor en door onze vrijwilligers. Regenbooghuis Limburg vindt het ook belangrijk om elke vrijwilliger de kans te bieden om te groeien.

Regenbooghuis Limburg erkent de complexiteit van welzijn binnen de regenbooggemeenschap. Vanuit deze uitdaging werkt Regenbooghuis Limburg rond (zelf)aanvaarding, lichamelijke en geestelijke gezondheid, non-discriminatie en een warm en persoonlijk onthaal.

Bij het realiseren van al haar doelstellingen heeft Regenbooghuis Limburg extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen of dubbele minderheden.

De bij Regenbooghuis Limburg aangesloten verenigingen en hun respectievelijke doelgroepen en doelstellingen vind je terug op onze website onder ‘verenigingen‘.