Doelstellingen

De werking van Regenbooghuis Limburg volgt een aantal grote lijnen. Er komt heel wat bij kijken om deze doelstellingen te formuleren. Hierop volgen concrete acties, om onze doelen om te zetten in de praktijk.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, organiseerden we meerdere brainstormsessies waarop elke geïnteresseerde welkom was. Dit deden we samen met onze vrijwilligers (V/M/X), doelgroepen, aangesloten verenigingen en externe partners.

Onze Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Stuurgroep evalueren, elk op hun manier, de werking van Regenbooghuis Limburg. Zo kunnen we tijdig bijsturen waar en wanneer nodig.

In ons huidige beleidsplan namen we deze zes strategische doelstellingen op, na een missie-visietraject te hebben doorlopen:

  1. Iedereen welkom
  2. Ondersteuning van de aangesloten verenigingen
  3. Sensibiliseren, informeren en vormen
  4. Samenleving positief beïnvloeden
  5. Vrijwilligers laten groeien
  6. Inzetten op welzijn

Regenbooghuis Limburg draagt graag bij aan een warme samenleving. We vertrekken vanuit de gelijkwaardigheid van elk individu, en dromen ervan dat onze werking op termijn niet langer nodig blijkt te zijn.