Als vereniging

Sluit je als regenboogvereniging aan bij Regenbooghuis Limburg (RBHL), dan kan je rekenen op heel wat praktische én inhoudelijke ondersteuning:

  • gratis verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen
  • gratis gebruik van onze laagdrempelige ontmoetingsruimte voor vergaderingen en activiteiten
  • gratis koffie, thee, en van de grote flessen (fris)drank en (bruis)water
  • gratis ontlenen van materiaal, zoals bijvoorbeeld regenboogvlaggen
  • gratis deelname aan vormingen van RBHL en çavaria
  • financiële middelen voor en ondersteuning bij inhoudelijke projecten
  • uitwisseling, ondersteuning en samenwerking via ons Groepenoverleg
  • ondersteuning bij het indienen van subsidieaanvragen
  • extra zichtbaarheid en promotie van je vereniging, via onze eigen kanalen en via onze partnerschappen binnen en buiten Limburg
  • uitnodiging voor denkmomenten, vergaderingen, ons (minstens jaarlijks) vrijwilligersverwenmoment,…

Interesse om aan te sluiten?

Neem dan contact op via info@regenbooghuislimburg.be, zodat we in de nabije toekomst kunnen samenzitten om onze samenwerking te bespreken!