Contact

+32 (0)471 252 197

Regenbooghuis

BI?

Je had steeds relaties met iemand van het andere geslacht, maar seksueel en/of emotioneel voel je je ook aangetrokken tot mensen van je eigen geslacht? Je voelt je in mindere of meerdere mate aangetrokken tot zowel mannen als vrouwen?

Misschien ben je dan wel bi…

Regenbooghuis

Als biseksueel voel je je zowel thuis in de hetero- als in de homogemeenschap: uitgaan, verenigingen, sporten en andere vrijetijds activiteiten. Toch wil je je graag daadwerkelijk thuis voelen in je eigen leefwereld, onder gelijkgestemden, met dezelfde levensvragen en –gebeurtenissen.

Daarom is er “ertussenin”. Het is dé vereniging voor biseksuelen in Limburg. We zijn zowel aangesloten bij Regenbooghuis Limburg als bij çavaria. 

Biseksuelen bevinden zich tussen heteroseksuelen enerzijds en homoseksuelen anderzijds. Ze zitten dus tussen beide groepen in. Daarom kozen we voor de toepasselijke naam “ertussenin”.

ONZE DOELEN

  • Een veilige plek bieden aan biseksuelen waar ze met hun ervaringen, problemen e.d. terecht kunnen
  • Bestaande clichés en vooroordelen, zoals “bi zijn is een fase” ontkrachten
  • Biseksualiteit meer en positief onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld tijdens de Bi Visibility Day op 23 september
  • Mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp indien nodig
  • Contact houden met andere bi-verenigingen in België, maar ook in onze buurlanden
  • Biseksuelen in contact brengen met elkaar

Onze vereniging in de kijker:

ACTIVITEITEN 

Elke 3de vrijdag van de maand, vanaf 19:00 uur in Regenbooghuis Limburg:

  • Praatcafé
  • Infoavonden
  • Filmvoorstellingen

MEER INFO

Ertussenin
Meldertstraat 38, 3500 Hasselt